tisdag 26 juni 2012Finns det inga statistikkurser på JMG? Artikelförfattaren (som dock ej ska anklagas för löpets tillspetsning) förklarar sig vid konfrontation och ... han tror alltså att en korrelation faktiskt ÄR kausalitet, fast bara okänt åt "vilket håll"? Nej, Erik.

Orsakssamband åt endera håll kan finnas när två variabler korrelerar, men korrelationen kan också bero på en tredje variabel som orsakar båda de andra två. Specifikt för dylika sammanhang som det ovan, med massor av variabler, ska man vara extra försiktig.

Inga kommentarer: