torsdag 28 juni 2012De goda råden var dyra? Från trams av Katrin Z.

tisdag 26 juni 2012Finns det inga statistikkurser på JMG? Artikelförfattaren (som dock ej ska anklagas för löpets tillspetsning) förklarar sig vid konfrontation och ... han tror alltså att en korrelation faktiskt ÄR kausalitet, fast bara okänt åt "vilket håll"? Nej, Erik.

Orsakssamband åt endera håll kan finnas när två variabler korrelerar, men korrelationen kan också bero på en tredje variabel som orsakar båda de andra två. Specifikt för dylika sammanhang som det ovan, med massor av variabler, ska man vara extra försiktig.

fredag 22 juni 2012Varför har hen klätt ut sig till en Sverigedemokrat?

onsdag 20 juni 2012Jordbävnings-LOL när statsministern för arbets- och tillväxtlinje kritiserar konsumtionssamhället på DN Debatt. Var är hyckleripolisen när den behövs som mest?

fredag 15 juni 2012


...och så stirrar vi ned i klassklyftornas djup en sväng.

Rimlig bildsättning av SR här, en mangakille som jublar.