onsdag 20 juni 2012Jordbävnings-LOL när statsministern för arbets- och tillväxtlinje kritiserar konsumtionssamhället på DN Debatt. Var är hyckleripolisen när den behövs som mest?

Inga kommentarer: